Taxaties van winkels, kantoren,
 horecapanden en bedrijfsgebouwen

 

  Aan- en verkoopbeslissing
Bij een beslissing tot aankoop en verkoop van een bedrijfspand is een deskundig oordeel van groot belang.
Onze goed onderbouwde en transparante taxaties bieden een aankopende of verkopende partij houvast bij deze belangrijke beslissing.
 

Financiering
Voor de financiering van uw bedrijfspand worden onze taxatierapporten bij alle geldverstrekkende instellingen en banken geaccepteerd.
Alle van belang zijnde waardes worden in het rapport vermeld.
De model-taxatierapporten worden door een beŽdigde en volledig gecertificeerde taxateur opgesteld.
 

BedrijfsbeŽindiging/overname
Bij de beŽindiging van uw bedrijf of de overname van een onderneming biedt de beŽdigde en gecertificeerde specialist op het gebied van bedrijfsonroerend goed houvast bij een dergelijke belangrijke beslissing.
 

Fiscale doeleinden
Bij onroerend goed transacties met belastingtechnische aspecten en fiscale gevolgen en bij minnelijke waarderingen met de belastingdienst is de hulp van een beŽdigde en gecertificeerde taxateur wenselijk en noodzakelijk.
 

Omzetting rechtsvorm
Bij wijzigingen van de rechtsvorm van uw onderneming en de (fiscale) gevolgen hiervan zijn de adviezen en taxaties van de gecertificeerde specialist in vrijwel alle gevallen noodzakelijk
 

 

  Terug